רמת המוגלובין נמוכה, המוגלובין נמוך - מה עושים? | אקוסאפ