מהן הזכויות המגיעות לחולים במחלות מעיים דלקתיות?

חליתם במחלת מעי דלקתית כגון קרוהן או קוליטיס כיבית? זה הזמן להתעדכן בכל הזכויות המגיעות לכם על פי חוק ביטוח לאומי המונהג בישראל. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות זכויות החולים במחלות מעי דלקתיות.

מחלות ה-קרוהן וה-קוליטיס הכיבית, המהוות את מחלות המעי הדלקתיות הנפוצות ביותר, נחשבות למחלות כרוניות המזכות (בחלק מהמקרים) את החולים בהן בקצבאות נכות זמניות או קבועות הנקבעות בהתאם למצבם הגופני של החולים, חומרת המחלה והשפעת המחלה על כושר העבודה וההשתכרות של החולה.

אף על פי שלא כל החולים במחלות קרוהן ו-קוליטיס כיבית, מוגדרים כנכים, רבים מהם זכאים להגדרה זאת, וכפועל יוצא מכך לקבלת הזכויות המגיעות להם על פי חוק, וזאת מכיוון שמחלות מעי דלקתיות משפיעות בצורה ניכרת על יכולת התפקוד היומיומית, לרבות, יכולת העבודה וההשתכרות בקרב חולים בוגרים.

במקרים בהם מדובר בחולים בוגרים הנמצאים בגילאי העבודה, הזכות הביטוחית העומדת לרשותם הינה זכאות לקבלת קצבת נכות כללית אליה נלווים זכויות נוספות במוסדות שונים, לרבות, רשויות מקומית, משרד התחבורה והרישוי, קופות החולים, מס הכנסה, משרד הבינוי והשיכון ועוד.

הליך הגשת הבקשה לזכאות מתנהל אל מול המוסד לביטוח לאומי והוא כרוך בהתייצבותו של החולה אל מול ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הזכאות לקצבה וגובה הקצבה נקבעים בין היתר בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים:

  • גיל החולה- קיימת אבחנה בין ילדים ובני נוער החולים במחלות מעי דלקתיות לבין מבוגרים הסובלים ממחלות ה-קרוהן וה-קוליטיס כיבית
  • מצבו המשפחתי של החולה
  • הכנסתו החודשית הנוכחית של החולה

סעדים לחולים במחלות מעיים דלקתיות

חשוב שתדעו: חולי קרוהן ו-קוליטיס זכאים להגיש את בקשתם לקבלת סעדים וקצבאות בהתאם לכל אחד מהסעדים הבאים: קצבת נכות כללית, קצבת ילד נכה (קצבה המשולמת להוריו של הילד החולה), קבלת שירותים מיוחדים לנכה, קצבת ניידות, קצבת נכות מעבודה וקבלת פטור מתשלומי מס הכנסה לנכה.

הליך מימוש הזכאות בקרב ילדים ובני נוער הסובלים ממחלות ה-קרוהן או ה-קוליטיס, הינה מורכבת יותר מחולים בוגרים (בגילאי 18 ואילך), וזאת משום שקיימת חוסר התאמה בתקנות חוק הביטוח הלאומי בכל הנוגע למצבם הרפואי של החולים במחלות אלו לבין התקנות לזכאות לגמלת ילד נכה.